قوانین و مقررات خرید از فروشگاه اینترانتی ماه ست به قرار زیر می باشید.

۱_ هزینه تمام شده محصول در قسمت توضیحات محصول ذکر گردیده است و این مبلغ با احتساب هزینه ارسال می باشد و شما غیر از مبلغ مذکور وجه دیگری پرداخت نخواهید کرد.

۲_ جنس فروخته شده در صورت نقص در پارچه و دوخت پس از تحویل توسط مشتری تا ۲۴ ساعت قابل مرجوع است و ۲۴ ساعت از زمان تحویل توسط پست و ارسال مجدد به پست محاسبه می گردد.

۳_ وجه جنس مرجوعی در صورت تایید توسط کارشناس به حساب مشتری واریز می گردد.

۴_ تعویض در صورت سایز نبودن، در صورتی پذیرفته خواهد شد که لباس نو و استفاده نشده بوده و هیچ گونه لک یا بوی در لباس مشاهده نشود و هزینه ارسال مرجوعی در این شرایط در صورتی که مشکل از پرسنل شرکت نباشد به عهده مشتری می باشد.